Výzkumná báze rekultivací a revitalizací půdy

V rámci působnosti řeší

  • problematiku technologií rekultivací území poškozených báňskou a ostatní průmyslovou činností,
  • rekultivace skládek tuhých komunálních odpadů a specifické problémy rekultivace odkališť a území vyjmutých ze zemědělského půdního fondu,
  • testování nových revitalizačních technologií s využitím materiálů organického i minerálního původu,
  • specifikace technických a biologických částí rekultivace a implementace - nových postupů do rekultivační praxe,
  • obnova funkcí poškozených zemědělských půd,
  • podpora mimoprodukčních funkcí půd moderními revitalizačními postupy.