Výzkumný ústav se řadí mezi nejlepší výzkumné instituce resortu

Pro rok 2022 proběhlo hodnocení kvality výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ za pětileté období. Toto hodnocení probíhá v pěti definovaných modulech, zohledňujících kvalitu výsledků výzkumu, výkonnost výzkumu, společenskou relevanci, vnitřní prostředí instituce (viabilita) a kvalitu strategie a koncepce výzkumu na další období. Hodnocení je realizováno Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace a naším zřizovatelem – Ministerstvem zemědělství ČR. Je pro nás skvělou zprávou a oceněním práce všech našich kolegů, že VÚMOP, v.v.i. byl hodnocen nejlepší známkou A ve všech pěti modulech. To se podařilo pouze čtyřem výzkumným organizacím ze dvaceti hodnocených v rámci resortu Ministerstva zemědělství. Skvělé hodnocení je pro nás zároveň výzvou a povzbuzením pro naše nastávající aktivity na poli zemědělského výzkumu.

logo rady pro výzkum, vývoj a inovace