Aktuality

Pozvánka na seminář Ochrana půdy s využitím postupů vhodných pro plnění standardů DZES

  • Cílem semináře je prezentace výsledků projektu a možnosti aplikace ochranných postupů v zemědělství v období po roce 2020. Seminář proběhne 2. prosince 2021 od 10:00, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Komplexní průzkum půd nyní přístupný jako WMS

  • Digitalizované sondy a mapy Komplexního průzkumu půd jsou nyní dostupné pro uživatele geoinformačních systémů jako WMS

Pozvánka na pracovní seminář Využití upraveného fugátu pro závlahu a hnojení během vegetace

  • Představení aplikátoru a prezentace výsledků ověřování nové technologie vzešlé z Operační skupiny „Polabí“ proběhne 8. 11. 2021 v Choťovících

Pozvánka na webinář Nové půdní mapy a geoportál SOWAC-GIS

  • Webinář se bude věnovat Novým půdním mapám, Komplexnímu průzkumu půd, Geoportálu jako zdroji informací a nástroji pro podporu rozhodování

Pozvánka na seminář Konflikty meliorací a jiné stavební činnosti v území

  • Zveme projektanty, stavební a vodoprávní úřady a stavebníky na seminář 11.11 do Domu techniky Pardubice. Cílem je poukázat na existenci těchto staveb a upozornit na rizika, související s jejich nerespektováním při realizaci staveb a plánování.