Aktuality

3. newsletter projektu STARGATE

  • V tomto newsletteru naleznete informace o rozšířeném zaměření a funkcionalitě programu Copernicus. Ten se stále více soustředí na poskytování služeb a produktů souvisejících s dálkovým monitoringem zemského povrchu

Vznikly jedinečné mapy půdních vlastností zemědělských půd ČR

  • Soubor map je zaměřen na problematiku mapování základních půdních vlastností zemědělských půd ČR. K jejich tvorbě bylo využito metod digitálního mapování půd pomocí bodových dat z půdních průzkumů a metod strojového učení.

Náš ústav úspěšně dokončil digitalizaci výstupů Komplexního průzkumu půd

  • Díky unikátnímu projektu MZe a VÚMOP, v.v.i. bylo jedinečné dílo našich pedologů převedeno do digitální podoby. Podrobné údaje ze 4,6 milionů hektarů půdy jsou nyní lépe přístupné veřejnosti.

Pozvánka na webinář 10. 12. Současné hospodaření na zemědělské půdě v měnících se podmínkách prostředí – SOM (půdní organická hmota)

  • Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Vás zvou na webinář

Pozvánka na webinář 11. 11. Možnosti řízené optimalizace vláhových režimů

  • Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Vás zvou na webinář