Aktuality

Účast na stoletém setkání IUSS

 • Na setkání International Union of Soil Sciences jsme měli možnost prezentovat pásové střídání plodin, opatření proti vodní a větrné erozi a jiné.
  Vydáno: 2024/05/22

Protierozní kalkulačka má aktualizovaný R faktor

 • Regionalizovaný faktor erozní účinnosti přívalového deště je k zobrazení v Kalkulačce ve složce Vrstvy pro výčet eroze.
  Vydáno: 2024/05/07

Dopravní omezení týkající se VÚMOP v Praze (březen-září 2024)

 • V pondělí 25.3.2024 bude zahájena sedmá a poslední etapa rekonstrukce Žabovřeské ulice. Kvůli ní bude uzavřen část ulice K Peluňku a zrušeny zastávky Kostrounek a Žabovřeská. Výluka má trvat do září 2024 či do odvolání.
  Vydáno: 2024/03/19

Pozvánka na odborný seminář Nový metodický návod pro ochranu půdy před erozí

 • Nový metodický návod pro ochranu půdy před erozí v kontextu navrhování protierozních a vodohospodářských opatření v procesu pozemkových úprav proběhne 25. dubna v Brně.
  Vydáno: 2024/03/13

Zveme Vás na výstavu Závlahy – znovu objevované dědictví do Národního zemědělského muzea

 • Výstava proběhne v termínu mezi 12. 3. - 1. 9. 2024 v pražském sídle na Letné. Výstava představuje historii závlah na našem území a vychází z projektu VÚV TGM, v.v.i, VÚMOP, v.v.i a FF MUNI.
  Vydáno: 2024/02/21