Aktuality

Pozvánka na webinář Nové půdní mapy a geoportál SOWAC-GIS

  • Webinář se bude věnovat Novým půdním mapám, Komplexnímu průzkumu půd, Geoportálu jako zdroji informací a nástroji pro podporu rozhodování

Pozvánka na seminář Konflikty meliorací a jiné stavební činnosti v území

  • Zveme projektanty, stavební a vodoprávní úřady a stavebníky na seminář 11.11 do Domu techniky Pardubice. Cílem je poukázat na existenci těchto staveb a upozornit na rizika, související s jejich nerespektováním při realizaci staveb a plánování.

Varovný systém lokálních povodní založený na měření infiltrace srážek

  • Systém založený na přímém měření infiltrace srážek, je jednoduchý, ale účinný nástroj s relativně nízkými pořizovacími náklady, nízkou náročností na provoz a údržbu, nacházejících se v rizikových částech malých povodí.

Pozvánka na Polní den - racionální hospodaření na půdě s vazbou na retenci vody a omezení eroze

  • Akce se uskuteční dne 24.9. 2021 od 9,00 hodin v areálu zemědělského subjektu Agrio s.r.o., Revoluční 644, 250 64 Hovorčovice

Informace k PRV - Brownfieldy - druhá polovina roku 2021

  • Upozornění pro žadatele: je jiný formulář pro 11. kolo (zásobník projektů) a připravované 13. kolo