V LPIS je dostupná nová vrstva erozní ohroženosti

Vážení uživatelé, oznamujeme Vám, že od pátku 2. 2. 2024 je v LPIS dostupná nová vrstva erozní ohroženosti s plánovanou platností od hospodářského roku 2025 (od podzimních osevů 2024 včetně).

Vrstvu lze zobrazit zapnutím žárovky Zdrojová vrstva eroze. Naleznete ji ve stromečku vrstev v uzlu Životní prostředí – Eroze – Nová eroze.

LPIS - vrstva eroze

Vrstva obsahuje nově 4 kategorie erozní ohroženosti:

  • SEO: silně erozně ohrožená půda,
  • MEO-VR: mírně erozně ohrožená půda s vysokým rizikem,
  • MEO-NR: mírně erozně ohrožená půda s nízkým rizikem a
  • NEO: erozně neohrožená půda.

Od pondělí 5. 2. 2024 je dostupný i nápočet nové eroze na detailu DPB na záložce Nová eroze, stejně jako na zemědělských parcelách a vnitřních i vnějších erozních pozemcích. Principy stanovení výsledného erozního ohrožení zůstávají obdobné jako doposud. Nová eroze byla přidána i do exportů a vyhledávání.

LPIS - DPB Nová eroze

S ohledem na probíhající mezirezortní připomínkové řízení týkající se novely nařízení vlády č. 73/2023 Sb., jehož součástí je i návrh půdoochranných technologií, bude finální znění půdoochranných technologií uveřejněno po skončení legislativního projednání této novely.