Knihovní služby

Knihovna slouží především vnitřním potřebám pracovníků, ale v rámci možností i širší uživatelské veřejnosti (studentům i vyučujícím středních a vysokých škol, výzkumným pracovníkům rezortních ústavů, projektantům apod.). Fond knihovny je oborově zaměřený a stále se doplňuje vzhledem k informační gesci ústavu.

Knihovna je distributorem publikací vydaných ústavem v rámci jeho výzkumné činnosti i účelových a propagačních materiálů a CD-ROM. Zajišťuje povinné výtisky, prodej publikací a meziknihovní výměnu vydaných publikací.

Knihovna ústavu má zkatalogizováno více než 18 tisíc záznamů v podobě lístkového katalogu, z toho více než 1000 záznamů je již přístupných on line ve webovém katalogu knihovny. Část záznamů, převážně publikační činnost pracovníků ústavu (monografie, metodiky, odborné články) je dostupná včetně plných textů. Na digitalizaci a zpřístupnění starších titulů se průběžně pracuje.

náhled vyhledávacího okna

 

Knihovna poskytuje

Výpůjční služby

 • absenčně (mimo knihovnu)
 • prezenčně (do studovny)
 • knihovna je zapojena do systému Virtuální polytechnické knihovny (provozovatel Národní technická knihovna)
 • služba MVS (Meziknihovní výpůjční služba) pro knihovny ČR
 • služba MMVS (Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba)

Informační služby

 • poradenské služby (informace o katalozích, fondech a způsobu využívání knihovny)
 • referenční služby
 • konzultační služby
 • přístup do Webu of Knowledge (provozovatel AV ČR)
 • tisk technických norem (online prostřednictvím ÚNMZ)
 • službu Current Contents

Služby pro externí uživatele

 • základní služby jsou poskytovány ve smyslu knihovního zákona bezplatně
 • dokumenty k prezenčnímu studiu ve studovně jsou poskytovány na základě předložení OP
 • xerokopie částí dokumentů lze zhotovit se zřetelem na dodržování autorských práv

Knihovna má online přístupy do virtuální polytechnické knihovny a do ČSN, zajišťuje zpřístupňování obsahů odborných časopisů (Current contents) pracovníkům ústavu. Bibliografické záznamy knihovny jsou poskytovány do jednotné informační brány.

KONTAKT
Olga Konečná
e-mail: konecnaolgaatvumopcz

tel: 257 027 264