Protierozní kalkulačka má aktualizovaný R faktor

R faktor – Regionalizovaný faktor erozní účinnosti přívalového deště, jejímž původce je Český hydrometeorologický ústav, je jako vrstva samostatně k zobrazení ve složce Vrstvy pro výčet eroze.

Kalkulačku najdete na https://kalkulacka.vumop.cz/

Metadata vrstvy R faktoru jsou uloženy v Metadatovém katalogu Micka

Protierozní kalkulačka je internetová aplikace pro hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy, která kromě výpočtu míry ohrožení erozí pro posuzovanou plochu umožňuje sestavit Plán opatření ke snížení erozního ohrožení zemědělské půdy.

R faktor kalkulačka