Pozvánka na workshop Zdravá a úrodná půda

poster pozvánka Pozvánka na workshop Zdravá a úrodná půdaSrdečně Vás zveme na v pořadí již třetí ročník odborné konference věnované půdě a zdrojům organické hmoty pro zachování zdraví půdy, posílení a stabilizaci produkčních systémů na orné půdě s ohledem na ochranu životního prostředí a pestré krajiny.  
 
WORKSHOP 23 

„Zdravá a úrodná půda“ 

organická hmota  -  uhlík  -  humus
 
Získáte tyto informace: 
  • Principy pro udržitelné hospodaření, názory podložené vědou a zkušenosti z praxe 
  • K ukládání uhlíku do půdy vedou různé způsoby hospodaření 
  • Agrotechnika zohledňující potenciál stanoviště 
  • Emise ze zemědělství, na co se připravit 
 
Konference se bude konat 9. 11. 2023 v Náměšti nad Oslavou (areál ZERA z. s.) od 9  - 16 hod. 
 
Možnost účasti je prezenčně i online. 
 
Vložné pro obě formy účasti je 1 500,- Kč s DPH na osobu. Součástí ceny je také záznam celé akce. 
 
 

Program

9:00 - Úvod a zahájení dne - Zástupci pořadatelů 
9:30 - Genetický potenciál půd pro ukládání uhlíku do půdy - Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., Univerzita Karlova 
10:00 - Podpora zavádění politik uhlíkově neutrálního zemědělství s využitím procesních modelů a dlouhodobých polních pokusů - RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., VÚRV v.v.i., RNDr. Juraj Balkovič, PhD., Mgr. Rastislav Skalský, Ph.D., IIASA)
11:00 - Principy hodnocení uhlíkové stopy na podnikové úrovni - Ing. Martin Dědina, Ph.D., VÚZT v. v. i. 
11:30 - Organická a statková hnojiva; upravené kaly – jejich vliv na obsah uhlíku v půdě a úrodnost - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., ČZU 
12:30 - Panelová diskuze / prostor k dotazům 
13:00 - Oběd 
Zkušenosti zemědělské praxe zaměřené na hospodaření s organickou hmotou a využívaná opatření k ukládání uhlíku do půdy v různých podmínkách ČR a při různých režimech hospodaření 
13:45 - Specifika hospodaření v aridní oblasti; hodnocení produkce emisí a uhlíkové stopy na faremní úrovni - Ing. Lukáš Jurečka; Pooslaví Nová Ves, družstvo 
14:00 - Zkušenosti s přechodem k trvalému pokryvu půdy v méně příznivých oblastech podhůří Orlických hor - Ing. Jiří Čtvrtečka; LABRIS s.r.o. 
14:15 - Logistika a využívání statkových hnojiv a meziplodin v systému precizního zemědělství se specifikem hospodaření v erozně ohrožených oblastech - Ing. Josef Čejka; ZD Dolní Újezd 
14:30 - Možnosti a limity redukovaného zpracování půdy. Příklady z praxe na podniku EKOFARMA PROBIO s.r.o. - Ing. Adam Brezáni; Czech Organics s.r.o. 
14:45 - Další příklady hospodaření s organickou hmotou a využívaná opatření k ukládaní uhlíku do půdy 
15:15 - Diskuze – celkové shrnutí – závěry pro praxi a výsledky setkání platformy uhlíkové zemědělství 
 
Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a ministra životního prostředí Petra Hladíka.