Zveme Vás na výstavu Závlahy – znovu objevované dědictví do Národního zemědělského muzea

Výstava Závlahy – znovu objevované dědictví  proběhne v termínu mezi 12. 3. - 1. 9. 2024 v pražském sídle na Letné.

Výstava představuje historii závlah na našem území a vychází z projektu NAKI II, řešeného  VÚV TGM, v.v.i, VÚMOP, v.v.i a FF MUNI.

V minulosti vybudované zavlažovací systémy, dnes často nefunkční a torzovitě dochované, se staly předmětem zájmu projektu, který se snažil zachytit historický vývoj tohoto specifického vodohospodářského oboru i části průmyslu spojeného s vývojem, navrhováním i realizací závlah. Součástí výzkumu bylo také definování vhodných postupů pro identifikaci závlahových objektů a soustav v krajině pomocí moderních metod a technických nástrojů. V širším kontextu by měl projekt a jeho výstupy, včetně výstavy samotné, přispět ke zvýšení povědomí o historii závlah v českých zemích a přenosu tohoto dědictví do současnosti. Záměrem autorů je zachytit jednotlivá témata vizuálně atraktivní formou upřednostňující použití map, rekonstrukcí a obrazového materiálu. Výstava byla doplněna o prezentace institucí, které se aktuálně rozvojem závlah zabývají s cílem tak oslovit širokou veřejnost.

Výstavě byla udělena záštita ministra kultury.

Odkaz na stránku o výstavě naleznete na stránce Národního zemědělského muzea.

Na stránce Výzkumného ústavu vodohospodářského si můžete prohlédnout výstupy samotného projektu.

Informace o závlahových systémech - součást výstavy, zdroj NZMLetecký pohled na závlahové systémy, zdroj: Zbyněk KulhavýZávlahová technika - součást výstavy, zdroj NZM