Informační listy

Informační listy jsou časopis informující o dění v pedologickém výzkumu a pedologické komunitě.
Vychází jako občasník.

Úvodní slovo 44. vydání:

Dostává se k vám 44. vydání Informačních listů. Je to již druhé číslo tohoto periodika v inovované verzi, která klade větší důraz na rozšířené možnosti současných technologií, především využití grafických prvků.
 
Nové číslo přináší, kromě odborně zaměřených článků, ohlédnutí za některými důležitými akcemi, které se konaly v roce 2023 a zároveň informuje o akcích budoucích, plánovaných v roce nadcházejícím. Zde bych rád zdůraznil 70. výročí založení Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., předpokládáme realizaci oficiální akce, spojené s prezentací našeho ústavu a oborů, spadajících do naší působnosti. V této souvislosti bych ještě zmínil, že v roce 2024 slaví 100 let od založení Česká akademie zemědělských věd, která rovněž pořádá několik veřejných akcí, na kterých se bude podílet i náš ústav. K pozitivním zprávám, které v tomto čísle přinášíme, určitě patří i představení nového vědeckého časopisu Pedosphere Research, který vydávají naši kolegové na Slovensku. A je nám velkou ctí a potěšením, ohlédnout se za oslavou devadesátých narozenin pana profesora Aloise Praxe.
 
Vedle bohaté odborné a pedagogické aktivity je třeba zmínit i jeho velkou zásluhu na existenci Informačních listů. Chtěl bych všem popřát krásný vánoční čas a vše dobré do roku 2024.
- prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel VÚMOP, v.v.i.

Informační listy úvodní strana

Zde jsou ke stažení ve formátu pdf.

Informační listy číslo 36 (1 MB)

Informační listy číslo 37 (1 MB)

Informační listy číslo 38 (3 MB)

Informační listy číslo 39 (7 MB)

Informační listy číslo 40 (3 MB)

Informační listy číslo 41 (4 MB)

Informační listy číslo 42 (5 MB)

Informační listy číslo 43 (33 MB)

Informační listy číslo 44 (33 MB)

 

Informační listy vychází pro vnitřní potřebu pracovníků Výzkumného ústavu meliorací a ochray půdy, v.v.i., členů Odboru vodního hospodářství a Odboru pedologie ČAZV a České pedologické společnosti (do čísla 42 i Českého výboru mezinárodní komise pro závlahy a odvodnění).