Interní komise a poradní orgány

Grémium ředitele
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
Ing. Pavel Carboch
RNDr. Pavel Novák, Ph.D.
Ing. Ivan Novotný, Ph.D.
Kolegium ředitele
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
Ing. Pavel Carboch
Ing. Petr Fučík, Ph.D.
RNDr. Pavel Novák, Ph.D.
Ing. Ivan Novotný, Ph.D.
Ing. Michal Pochop
doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
Etická komise
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka (předseda)
Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D.
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Atestační komise výzkumných a vývojových pracovníků
doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
RNDr. Pavel Novák, Ph.D.
Ing. Petr Fučík, Ph.D.
doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. – náhradnice
prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
Ing. Bc. Kateřina Stonawská, Ph.D.
doc. Ing. Vít Šrámek, CSc. – náhradník
Rada pro komercializaci
Ing. Arnošt Mráz
Ing. Petr Neumann
Ing. Michal Havlík
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
Ing. Pavel Carboch