Konvent

Konvent je shromážděním tvůrčích výzkumných a vývojových pracovníků ústavu splňujících kritéria Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ústavu.

Ustavení Konventu a jeho funkce je dána zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ze dne 28. července 2005 v platném znění. Jeho činnost se řídí Statutem a jednacím řádem Konventu a ustanoveními volebního řádu Rady instituce; za řízení a činnost Konventu odpovídá členy zvolený svolavatel Konventu.

Členové Konventu k 9. 2. 2023

Příjmení Jméno Titul
Achasova Alla Ph.D.
Andrová Lucie Bc.
Čechmánková Jarmila Ing. Ph.D.
Čmelík Milan Ing.
Duffek Petr Ing.
Formánek Pavel doc. RNDr. Ph.D.
Fučík Petr Ing. Ph.D.
Hejduk Tomáš Ing. Ph.D.
Holubík Ondřej Ing.
Horváthová Viera Ing.
Janoušek Zbyněk RNDr. Ph.D.
Juřicová Anna Mgr.
Kabelka David Ing.
Kaplická Markéta Mgr.
Karásek Petr Mgr.
Khel Tomáš Ing.
Kincl David Ing.
Kohoutová Ladislava Ing.
Kolbabová Věra Mgr.
Konečná Jana Ing. Ph.D.
Křížková Svatava Ing.
Kučera Josef Ing.
Kulhavý Zbyněk doc. Ing. CSc.
Marval Štěpán Ing.
Maxová Jana Ing.
Minařík Robert Mgr.
Mistr Martin Ing. Ph.D.
Novák Pavel RNDr. Ph.D.
Nováková Eva Mgr.
Novotný Ivan Ing. Ph.D.
Pelíšek Igor Mgr. Ph.D.
Petera Martin Bc.
Peterková Jana Ing.
Placatová Renata Ing. Ph.D.
Podhrázská Jana doc. Ing. Ph.D.
Pochop Michal Ing.
Poláková Lucie Ing.
Považan Juraj Mgr.
Průková Dana Ing. Ph.D.
Sítková Veronika Ing.
Skála Jan Mgr. Ph.D.
Srbek Jan Ing.
Šmejkal Jan Bc.
Tlapáková Lenka RNDr. Ph.D.
Vácha Radim prof. Ing. Ph.D.
Veselý Adam Mgr.
Vlčková Martina Ing.
Vopravil Jan doc. Ing. Ph.D.
Zajíček Antonín Mgr. Ph.D.
Záruba Jiří Ing.
Zárubová Olga Bc.
Žížala Daniel Mgr. Ph.D.