Centrální laboratoře

Oddělení zajišťuje

  • provádění sériových chemických, fyzikálních a mikrobiologických analýz půdy, vody a rostlinných materiálů podle požadavků řešitelů výzkumných záměrů, projektů, grantů a nositelů zakázek,
  • zavádění nových analytických postupů tak, aby byly v souladu s mezinárodně uznávanými principy,
  • dodržování systému kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a provádění zkoušek dle příslušných standardních operačních postupů.

Oddělení je přímo podřízeno řediteli v souladu s výše uvedenou normou.

Laboratoře se pravidelně účastní mezinárodních profesních testů v oblasti analytiky půdy pořádaných universitou ve Wageningenu v rámci programu WEPAL (Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories). Kromě standardních metod jsou v laboratořích zaváděny a testovány nové zkoušky. V posledních letech to byly zejména formy vazeb fosforu a stanovení stupně nasycenosti fosforem v půdě.  Dále byly podrobně testovány metody pro stanovení biochemických parametrů. Tyto výsledky byly uplatněny v rámci certifikované metodiky. Výběr nových metod pro zavádění a testování v laboratořích se provádí na základě sledování vydávaných ISO norem pro kvalitu půdy a požadavků výzkumných projektů.

KONTAKT
Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D.
e-mail: centralnilaboratoreatvumopcz cechmankovajarmilaatvumopcz

tel: 257 027 280, 606 737 098

Více informací o možnostech rozborů, ceníku a formuláře pro objednání naleznete na stránce Centrální laboratoře - rozbory.