Oddělení Ekonomická a vnitřní správa

Oddělení zajišťuje​

  • komplexní vedení účetnictví - hospodaření s přijatými finančními prostředky, sestavování měsíční, čtvrtletní a roční účetní závěrky, zpracování komplexní mzdové agendy,
  • tvorbu a čerpání rozpočtu hlavní, další a jiné činnosti, finanční vypořádání se státním rozpočtem,
  • vypořádání s daňovými a ostatními povinnostmi vyplývajícími z obecně závazných předpisů,
  • veškeré činnosti spojené s evidencí a správou majetku, evidenci smluvních vztahů,
  • činnost ústavní knihovny a ediční činnost ústavu.

Oddělení je členěno na jednotlivé referáty: referát rozpočtu a smluvních vztahů, referát finanční účtárny, referát mzdové účtárny, referát technicko-obchodní, referát provozní, referát evidence majetku a skladů, referát pokladny a dopravy, archiv a knihovna.

Oddělení je přímo řízeno ekonomickým náměstkem.

KONTAKT
Ing. Pavel Carboch
e-mail: carbochpavelatvumopcz

tel: 257 027 260
smluvní vztahy, zástupce vedoucího oddělení
Ing. Hana Zámečníková
e-mail: zamecnikovahanaatvumopcz

tel: 257 027 240
finanční účtárna
Olga Vojířová
e-mail: vojirovaolgaatvumopcz

tel: 257 027 215
objednávky
Martina Mejstříková
e-mail: mejstrikovamartinaatvumopcz

tel: 257 027 235