Zveřejňování poradců a poradních orgánů za 2. pololetí roku 2018

Poradci, konzultanti ředitele či náměstků

  • nejsou

Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě mandátní či jiné smlouvy

Euroform Group, a.s.

  • pevná odměna za zpracování projektu a administraci výběrového řízení 60 000,- Kč,
    odměna za úspěch a dotační management 3,6 % z celkové přiznané dotace

Ing. Martin Pošar

grantEX s.r.o.

  • odměna 6 % z celkové částky dotace (podpory)

 

  • celková částka vyplacená poradenským společnostem za 2. pololetí 2018 – 0,- Kč

 Poskytování právních služeb

  •  není využíváno