Zveřejňování poradců a poradních orgánů za 2. pololetí roku 2017

Poradci, konzultanti ředitele či náměstků

 • nejsou

Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě mandátní či jiné smlouvy

Mandátní smlouva na poskytování poradenství při získávání dotace z OPŽP

 • Mandátní smlouva na poskytování poradenství při získávání dotace z OPŽ
  Euroforum Group, a.s.
  Ukončení projektu 10/2015, následný dotační management do 10/2020
  Pevná odměna za zpracování projektu a administraci výběrového řízení 60 000,- Kč
  Odměna za úspěch a dotační management 3,6 % z celkové přiznané dotace
  Vyplaceno 0,- Kč

Příkazní smlouva na poskytování daňového poradenství

 • Ing. Martin Pošar
  Doba neurčitá
  Odměna 3 000,- Kč/hod.
  Vyplaceno 0,- Kč

Smlouva o poskytování poradenských a dalších služeb v rámci OP Praha – Pól růstu ČR

 • grantEX s.r.o.
  Předpokládané ukončení projektu 08/2020
  Odměna 6 % z celkové částky dotace (podpory)
  Vyplaceno 0,- Kč

 Poskytování právních služeb

 •  není využíváno