Zveřejňování poradců a poradních orgánů za 1. pololetí roku 2014

Poradci, konzultanti ředitele či náměstků

 • nejsou

Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě mandátní či jiné smlouvy

Mandátní smlouva na poskytování poradenství při získávání dotace z OPŽP

 • Euroforum Group, a.s.
  Ukončení projektu 10/2015, následný dotační management do 10/2020
  Pevná odměna za zpracování projektu a administraci výběrového řízení 60 000,- Kč
  Odměna za úspěch a dotační management 3,6 % z celkové přiznané dotace
  Vyplaceno 182 125,- Kč
   

Mandátní smlouva ke zpracování, podání a zastoupení přihlášek vynálezů a užitných vzorů

 • Patentcentrum Sedlák & Partners s.r.o.
  Smluvní odměna 46 104,- Kč
  Vyplaceno 1 863,- Kč
   

Mandátní smlouva ke zpracování, podání a zastoupení přihlášek vynálezů a užitných vzorů

 • Patentcentrum Sedlák & Partners s.r.o.
  Smluvní odměna 46 104,- Kč
  Vyplaceno 6 050,- Kč
   

Příkazní smlouva na poskytování daňového poradenství

 • Ing. Martin Pošar
  Doba neurčitá
  Odměna 3000,- Kč/hod.
  Vyplaceno 10 000,- Kč

 Poskytování právních služeb

 •  není využíváno