Aktuality

Meziroční porovnání průměrných základních cen půdy v ČR

VÚMOP, v.v.i. zajišťuje na základě sazeb základních cen BPEJ v oceňovacích předpisech Ministerstva financí a podkladů zpracovaných v numerické databázi BPEJ VÚMOP, v.v.i. zpracování podkladů pro stanovení průměrných cen zemědělské půdy v katastrálním území.

Stanovené průměrné ceny odráží výsledek aktualizace bonitačního mapování zemědělských pozemků a výsledky aktualizace vstupů evidovaných katastrálních území České republiky v souvislosti se změnami výměry zemědělské půdy.

Meziroční porovnání průměrných základních cen pro aktualizovaná katastrální území je vhodným měřítkem, jak posoudit míru změny kvality půdy v daném katastrálním území.

Text zprávy v PDF

Stránky