Aktuality

Technická odstávka WMS

Z technických důvodů nebudou v termínu od 15. do 20. 2. 2019 dostupné WMS služby geoportálu SOWAC-GIS. Za dočasnou nedostupnost služeb se našim uživatelům velice omlouváme.

Varovný systém lokálních přívalových povodní

Zástupci VÚMOP, v.v.i. se v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (1.-5.10.2018) zúčastnili semináře na podporu exportu výsledků výzkumu do praxe. VUMOP a společnost ADCIS prezentovali Varovný systém lokálních přívalových povodní. Tento systém, založený na přímém  měření a vyhodnocení  infiltračního  potenciálu v aktuálních podmínkách blížící se srážky a real-time přenosu dat, umožňuje starostům obcí a lidem, zabývajícím se protipovodňovou ochranou, evakuovat včas ohrožené občany a zajistit majetek před poškozením či zničením.

Účelem prezentace bylo seznámit zástupce firem s výsledky projektů a poskytnout prostor pro odbornou i obchodní diskusi přímo s jejich řešiteli. Cílem této aktivity je nalézt možné partnery, kteří by výsledky projektů komercionalizovali, zajistili výrobu a případně i s podporou EGAP vyváželi úspěšné produkty do zahraničí.

Výstupy semináře najdete na stránce TAČR

Země živitelka 2018

Již pozítří začíná 45. ročník Země živitelka na Výstavišti Český Budějovicích a bude probíhat ve dnech 23. - 28. 8. 2018. Zastavte se u našeho stánku, který naleznete v Pavilonu T1.

Plánek pavilonu

Polní den Štítná, středa 11.7.2018

Ekofarma Javorník Štítná, Nejlepší sedlák svazu Pro-bio za rok 2016 Vás srdečně zve na Polní den ve středu 11. července 2018 ve Štítné nad Vláří 414. 

Akce je určena pro mikro, malé a středně velké zemědělské podniky. 

Účast, prosím, potvrďte předem telefonicky nebo mailem: paní Kostková tel.: 577 002 312, 577 002 311, e-mail: kostkovaatjavor-stcz

Pozvánka Polní den

 

Protierozní kalkulačka získala cenu odborné poroty v Cenách SDGs

Tisková zpráva - Ministerstvo zemědělství uspělo v soutěži o Ceny SDGs v rámci Cílů udržitelného rozvoje, které přijala OSN. Za projekt Protierozní kalkulačky získalo Cenu odborné poroty a druhé místo v kategorii Veřejná sféra. Internetovou aplikaci vytvořil Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.

Protierozní kalkulačka pomáhá zemědělcům při rozhodování, jaká protierozní opatření učinit. Uspěla v konkurenci více než 150 projektů, které se přihlásily do druhého ročníku soutěže uspořádané Asociací společenské odpovědnosti.

„Půda je jedním z klíčových přírodních zdrojů a je nutné její význam stále připomínat. S ohledem na to, o jaké množství půdy každoročně přicházíme, je nezbytné tento trend zpomalit. Věříme, že naše aplikace v tom velmi výrazně pomůže,“ řekl Petr Jílek, náměstek ministra pověřený řízením sekce komodit a ekologického zemědělství, který včera v Praze cenu přebíral. Projekt tak přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) především v oblasti odpovědné výroby a spotřeby a klimatických opatření.

Organizátoři soutěže chtějí jejím prostřednictvím přiblížit české veřejnosti 17 cílů udržitelného rozvoje, které stanovila OSN. Týkají se ochrany životního prostředí i společenských témat.

Ceny za naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) loni i letos podpořila řada osobností. Do kampaně se zapojila například vědkyně Karina Movsesjan, ředitelka české a slovenské pobočky společnosti Google Taťána le Moigne, ekonom Tomáš Sedláček, herec a moderátor Lukáš Hejlík a vodní slalomář Jiří Prskavec.

Podíl na ocenění mají i ti, kteří Protierozní kalkulačku podpořili ve veřejném hlasování na webu. Za to, že svými hlasy zvýšili šance aplikace na vítězství, jim patří naše poděkování.

Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství

Vyšly Informační listy č. 42

Informační listy, občasník pedologických institucí právě vyšel.

Obsah

  • Úvod - doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D 
  • Oceněný exponát Grand Prix Techagro 2018 - Ing. David Kincl
  • Současný stav a potenciál obnovy závlahových systémů na území České republiky - RNDr. Pavel novák, Ph.D.
  • Synergie přírodě blízkých a technických opatření v krajině při zadržování vody - doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
  • Zemědělské sucho - nepřispíváme k němu i my samotní? - Ing. Tomáš Khel 
  • 18. Pedologické dny - prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. 
  • Udělení ocenění Českou akademií zemědělských věd - doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. 
  • Vzpomínka za panem Františkem Doležalem - Ing. Martina Vlčková, doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. 
  • Vzpomínka za panem Klementem Rejškem - doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. 
  • Pedologické aktuality - prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka

Informační listy č. 42 jsou volně ke stažení ve formátu pdf

Informační listy 42

Starší čísla naleznete na samostané stránce Informačních listů.

Aplikace Limity využití půdy byla rozšířena o nové analýzy

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) v uplynulém roce vyvíjelo nové funkce aplikace Limity využití půdy, která si klade za cíl být nástrojem objektivního hodnocení podkladů v oblasti kvantitativní ochrany zemědělské půdy. Aplikace tak byla nově doplněna o možnost vyhodnocování komplexní analýzy lokalit.

Nová funkce „Analýza lokality“ umožňuje vyhodnotit statistické údaje pro uživatelem definovanou lokalitu. Uživatel dostane podrobné charakteristiky území, podrobné informace o kvalitě a ochraně půdy, vody a přírody. Těžiště hodnocených informací se odvíjí od posouzení zemědělské půdy, které determinují jednak produkční a jednak její mimoprodukční funkce. V tom je tento Interaktivní nástroj jedinečný na trhu analýz území a doposud v žádném nebylo možné čerpat z tolika zdrojů informací. Obsahové těžiště Interaktivního nástroje představují exaktně odůvodněné a lokalizované informace, odvozené od vlastností zemědělské půdy, jež nejsou v každodenní praxi běžně dostupné.

Velmi důležitou součástí aplikace je seznam alternativních ploch, které by mohly být vhodnější ke směřování potencionálních investičních záměrů. Jedná se o plochy, které neslouží k zemědělskému využití a je nutná určitá investice pro jejich revitalizaci, tzv. brownfieldy. Díky intenzivní spolupráci s CzechInvest došlo k napojení na Národní databázi Brownfields. Byla také vytvořena rozsáhlá databáze Zemědělských lokalit vhodných pro regeneraci a investice.

Výstupy analýz jsou pouze informativní a slouží pouze pro prvotní indikaci stavu. Použité datové vrstvy, pocházející z územního plánování, jsou blíže vysvětleny v územně plánovací dokumentaci. V případě, že má být aplikace použitá pro účely rozhodování, je potřeba v dalším kroku požádat příslušné orgány o poskytnutí dat s výkladem, stejně jako ostatní závazné dokumentace.

Interaktivní nástroj je dostupný na adrese: https://limitypudy.vumop.cz.

Limity půdy screenshot Limity půdy screenshot Limity půdy screenshot

Přednáška Kam mizí voda a půda z české krajiny v Národním zemědělské muzeu

24. 5. 2018 se koná na pražské Letné přednáška Kam mizí voda a půda z české krajiny, kde bude na téma Význam půdy pro zadržení vody v krajině přednášet náš kolega Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 

Anotace: 
Význam půdy pro společnost. Schopnost půdy poutat vodu. Stav zemědělské půdy a hrozby pro ČR. Povodně a sucho. Souvislosti v krajině – krajina jako základ řešení.

Jan Vopravil se specializuje na problematiku ochrany půdy před degradačními faktory a produkčních a mimoprodukčních funkcí půdy. Zabývá se hydrologickými funkcemi půdy, zejména ve vztahu k predikci povodní a déletrvajícího sucha.

Od šesti hodin pak na téma Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení přednáší Ing. František Pavlík, Ph.D. ze Státního pozemkového úřadu.

Více informací a registraci najdete na stránce zemědělského muzea.

Protierozní kalkulačka je ve finále o prestižní ceny SDGs!

Protierozní kalkulačka je ve finále o prestižní ceny SDGs! Zapojte se a hlasujte pro Kalkulačku v kategorii Veřejná sféra na www.globalnicile.cz/ministerstvo-zemedelstvi/

Stačí k tomu telefon pro přijetí potvrzovací SMS, vybrat libovolného soutěžícího v kategorii Byznys a v kategorii Veřejná správa Protierozní Kalkulačku.

Návod na hlasování krok za krokem:
1) Přejděte na hlasování rovnou přes odkaz vote.d21.me/vote/N1oFUSLTN
2) Vyplňte Vaše telefonní číslo pro potvrzovací SMS.
3) Vložte šestimístné číslo
4) Vyberte libovolný projekt v kategorii Byznys a dole kliněte na Pokračovat
5) V kategorii Veřejná sféra vyberte "Ministerstvo zemědělství - Protierozní kalkulačka" a klikněte na Pokračovat
6) Odešlete Vaši volbu

Půda je neobnovitelným přírodním zdrojem. Zachování kvalitní orné půdy je naprosto nezbytné pro potřebnou produkci potravin pro nás i další generace. V České republice každoročně dochází ke ztrátě 21 mil. tun půdy vodní erozí. Cílem projektu Protierozní kalkulačka je poskytovat zemědělcům informace o míře erozní ohroženosti a navrhovat optimální řešení ochrany půdy. Aplikuje při tom principy dlouhodobé udržitelnosti využívání zemědělské půdy.

 

Stránky