Dokument České televize - Eroze: Pole v nenávratnu

Pracovníci našeho ústavu se v pořadu Nedej se plus vyjadřují k nastalé situaci a problematice erozní ohroženosti.
 
Anotace pořadu: 
Rozkolísané klima posledních let má dvě tváře: sucho a povodně. Přívaly vody ohrožují nejen lidské životy a majetek, ale i základ života na naší planetě, půdu.
 
ZEMĚDĚLSTVÍ
Česká republika se řadí k zemím nejvíce ohroženým erozí. Podle nejnovějších údajů se roční ztráty ornice odhadují na 21 milionů tun. Už deset let se připravuje takzvaná protierozní vyhláška, která by umožňovala účinně zemědělce postihovat za nevratné ztráty ornice. Vyhláška možná vejde v platnost v lednu 2021, ale v mnohem měkčí podobě, než se původně plánovalo. Podle posledního znění by protierozní vyhláška zemědělcům tolerovala každoroční odnos až 17 tun ornice z každého hektaru pole. Bude ještě protierozní vyhláškou?

 

Dokument Eroze: Pole v nenávratnu pořadu Nedej se můžete shlédnout na stránkách České televize.

Náhled dokumentu