Pozvánky na podzimní semináře

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na semináře

Problematika pesticidů, digestátu a jejich aplikace

který se koná ve čtvrtek 19.10.2017 od 9:00 hodin v sále obecního úřadu Dehtáře

Program:

 • Akční program Nitrátové směrnice – aktuality
 • Problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti vod a jejich rizika
 • Optimální nakládání s digestátem ve vztahu k využití živin pro tvorbu výnosu a omezení ztrát dusíku do okolního prostředí
 • Ochranná pásma vodních zdrojů a pesticidy
 • Malé vodní nádrže - problematika kvality sedimentů a jakosti vod

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství

Více informací v pozvánce ve formátu pdf

a

Stavby odvodnění a závlah a jejich budoucnost

který se koná ve čtvrtek 16.11.2017 od 9:00 hodin na Krajském úřadu v Hradci Králové

Program:

 • Koncepce zvládání sucha v návaznosti na plnění usnesení vlády č. 620/2015.
 • Aktuální informace o stavu systematického zemědělského odvodnění – budování Informačního systému hydromelioračních staveb (ISMS). Problematika hlavních i podrobných odvodňovacích zařízení
 • využití moderních technologií DPZ pro aktualizaci a zpřesnění dat odvodnění.
 • Problematika závlah, současný stav řešení a perspektivy jejich udržitelnosti.
 • Problematika přívalových povodní a jejich riziko z pohledu zemědělského hospodaření.
 • Problematika ochranných pásem vodních zdrojů.

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství a pod záštitou Královehradeckého kraje

Více informací v pozvánce ve formátu pdf