Stali jsme se členy Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

VÚMOP, v.v.i. je od 9. 6. 2017 členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

SVTP ČR je dobrovolné sdružení individuálních a kolektivních členů. hlavní činností je výzkum a vývoj v oblasti přípravy, zakládání, provozu a dalším rozvoji vědeckotechnických parků (VTP) a to za respektování pravidel rámce společenství evropské unie (rámec společenství pro státní podpory výzkumu, vývoje a inovací) a dalších obecně závazných právních předpisů.

Více informací se můžete dočíst na stránkách spolku, informace o zapojení našeho ústavu pak v katalogu VTP.