Aktuality

Zveme Vás na Noc vědců

Noc vědců - VÚMOPZveme Vás na Noc vědců, která proběhne 6. 10. 2023 a začíná od 17 hodin. My jako Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy se jí budeme účastnit v Národním zemědělském muzeu Praha
 
Můžete se těšit na malování půdou, hledání předmětů inspekční kamerou v ucpané drenáži i hrátky s termokamerou. Představíme vám systém drenáží, který může vodu buď jímat, nebo odvádět.
 
 
 

Omezení přístupu k pražskému sídlu VÚMOP

Aktualizace: Termín aktualizován do 10. 12. 2023

Vážení návštěvníci našeho výzkumného ústavu, 

dovolujeme si Vás upozornit, že do 10. 12. 2023 je z důvodu rekonstrukce zcela uzavřen úsek ulice Žabovřeská přímo před naším pražským sídlem. Z tohoto důvodu může být dočasně uzavřen chodník vedoucí k hlavnímu vchodu. V případě nutnosti využijte zadní vstup přes parkoviště. Příjezd autem na naše parkoviště od Strakonické je možný odbočením z ulice K Peluňku do ulice K Mlíčníku a dále do ulice Pod Třešnovkou. Dále je posunuta autobusová zastávka Kostrounek do ulice Tadrova; alternativně můžete využít blízké zastávky Sídliště Zbraslav či U Včely.

Děkujeme za pochopení.

Uzavírka VÚMOP

Pozvánka na workshop Digestát jako hnojivo: dobrá praxe a výzkum

poster pozvánka na workshop Digestát jako hnojivoNa workshop Digestát jako hnojivo: dobrá praxe a výzkum Vás srdečně zvou asociace CZ Biom – České sdružení pro biomasu, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Asociace soukromého zemědělství. Akce se bude konat ve středu 6. září 2023 od 10:00 na farmě ZD Maleč, kde bychom Vás rádi seznámili s právě probíhajícím polním experimentem s aplikací digestátu a dalších tuhých a kapalných hnojiv, ale také bychom se s Vámi rádi podělili o dobré zkušenostmi z praxe hnojení digestátem na statku a chodem bioplynové stanice ZD Maleč.

Workshop je určen pro všechny zemědělce, kteří se zajímají o možnost výstavby bioplynové stanice a následné využití digestátu jako hnojiva, pro zemědělce, kteří mají zájem se s digestátem jako hnojivem blíže seznámit, aby jej mohli v budoucnu odebírat, i pro již provozující bioplynové stanice se zájmem sdílet zkušenosti jiného provozu a nahlédnout do zákulisí výzkumu, a také pro státní úředníky a novináře, kteří se o digestát a chod bioplynových stanic zajímají.

V rámci programu bychom od 10:00 - 11:00 prezentovali předběžné výsledky a schéma probíhajícího polního výzkumu. Provozovatelé bioplynové stanice by Vás poté seznámili krátce s jejich technologiemi a historií. Poté bychom se podívali do areálu a na přilehlé pozemky, kde bychom se blíže seznámili s provozem a aplikací digestátu a založením výzkumné plochy.

Občerstvení bude na místě k dispozici.

Kdy: 6. září 2023
Příjezd: 9:30
Kde: ZD Maleč, Maleč 49, 582 76 Maleč

Pořádá: CZ Biom - České sdružení pro biomasu, https://czbiom.cz
Ing. Julie Dajčl, dajclatbiomcz, tel.: +420731872260

Účast je zdarma po registraci na dajclatbiomcz.
 

Těšíme se na Vás!
Tým CZ Biom a VÚMOP

 

Pozvánka na seminář Aktualizace metodických postupů v ochraně půd před erozí

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s. ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v. v. i, Fakultou stavební ČVUT v Praze a Státním pozemkovým úřadem si vás dovolují pozvat na celostátní odborný seminář.
Aktualizace metodických postupů v ochraně půd před erozí

12. 9. 2023 FSv ČVUT v Praze - C206

Seminář je určen pro pracovníky Státního pozemkového úřadu, zpracovatele pozemkových úprav, odborníky a studenty těchto oborů.
 

pozvánka 1. stránkaPROGRAM SEMINÁŘE

8:30 - 9:00 Prezence účastníků
 
9:00 - 9:20 Úvodní slovo pořadatelů
 • doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. (ČVUT v Praze, ČMKPÚ)
 • Mgr. Jaroslava Kosejková (SPÚ)
 
9:20 - 12:15 Dopolední blok přednášek
Návrh aktualizace protierozní metodiky
 • doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i., Mendelova univerzita v Brně)
Metodika řešení protierozní ochrany v DZES 5 a v Protierozní vyhlášce
 • Ing. Ivan Novotný, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i.)
Novela zákona o ochraně ZPF
 • Ing. Linda Stuchlíková (MŽP)
Příklady realizací liniových a plošných protierozních opatření
 • Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
 
12:15 - 13:15 Oběd (menza Studentský dům) 
 
13:15 - 15:45 Odpolední blok přednášek
Začlenění aktualizované metodiky do předpisů SPÚ
 • Ing. František Pavlík, Ph.D. (SPÚ)
Návrhové srážky a technická opatření
 • doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Diskuze
 
15:45 Ukončení akce
 

INFORMACE O SEMINÁŘI

Datum a místo konání

12. 9. 2023 - posluchárna C206, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice
 

Účastnický poplatek

Základní účastnický poplatek činí 1100 Kč.
Členové ČMKPÚ, pracovníci SPÚ, studenti (mimo ČVUT v Praze) 800 Kč.
Pracovníci a studenti ČVUT v Praze zdarma (bez nároku na oběd).
Vložné prosím uhraďte bankovním převodem na účet č. 204112776/0300. Cena je stanovena dohodou. Pořadatel není plátcem DPH. Na semináři účastníkům vystavíme potvrzení o zaplacení vložného (daňový doklad), případně můžeme předem vystavit zálohovou fakturu (prosím, uveďte v přihlášce). V případě neúčasti na semináři se vložné nevrací. Součástí vložného je oběd.
 

Odborný garant semináře

doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. - e-mail: josefkrasaatcvutcz
 

Organizační garant semináře

Ing. Tomáš Krátký - e-mail: cmkpusatgmailcom
 

Organizační pokyny

Na seminář je nutné se přihlásit do 6. 9. 2023. Účastníci z SPÚ ČR se na seminář hlásí hromadně. Ostatní zájemci 
o seminář vyplní on-line přihlášku.
 
Vyplněním a odesláním přihlášky udělujete souhlas ČMKPÚ z.s. se sídlem Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu této přihlášky byly po dobu deseti let zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.
 

Pozvánka v pdf

Probíhá 1. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova 2023-2027

Probíhá 1. kolo příjmu žádostí o zařazení stavby či dotčených pozemků do Zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace či asanace pro potřeby Žádosti o dotaci na intervence Strategického plánu SZP na období 2023–2027.


Všechny potřebné informace naleznete na úvodní stránce https://limitypudy.vumop.cz/

 

Náhled k 20. 7. 2023:

i Informace k SP SZP

 

Postup pro podání žádosti a získání potvrzení o zařazení stavby či dotčených pozemků do Zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace či asanace pro potřeby Žádosti o dotaci na intervence Strategického plánu SZP (SP SZP) na období 2023–2027.
Garantováno je vyřízení do 11. 9. 2023 u žádostí doručených do 21. 8. 2023, do 2. 10. 2023 u žádostí doručených od 22. 8. 2023 do 11. 9. 2023, do 3 týdnů u žádostí doručených po 11. 9. 2023.

Ke stažení:
Závazný postup podání žádosti 2023 (.pdf)
Vzorový formulář žádostí 1.kolo (.docx)

Pro hospodaření na erozně ohrožených půdách začnou platit nová pravidla, která lépe ochrání pole

Tisková zpráva MZe – Ministerstvo zemědělství (MZe) přichystalo rozšíření a přesnější roztřídění erozně ohrožené půdy v ČR. Na silně erozně ohrožených půdách a nově definované „podkategorii“ mírně erozně ohrožených půd budou muset zemědělci volit šetrnější metody hospodaření tak, aby ochránili svá pole a zároveň zachovali svou zemědělskou produkci. Nové opatření začne platit v postupném náběhu v roce 2024, nejdříve se bude týkat zakládání ozimů v roce 2024.

Roztřídění zemědělských pozemků podle stupně erozního ohrožení v ČR se změní. Dojde k rozšíření a sladění parametrů, kterými se vymezuje plocha podléhající povinnostem DZES 5 (Standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu) s parametry protierozní vyhlášky. Vedle silně erozně ohrožených ploch a erozí neohrožených ploch budou nově vymezeny dvě odlišné kategorie mírně erozně ohrožených ploch, pro které budou platit specifické půdoochranné technologie.

„Prosazujeme šetrnější hospodaření na erozně ohrožených polích. Udržitelné zemědělství totiž nevyčerpává půdu a je ekonomicky životaschopné. Rozumné a odpovědné hospodaření je dnešní trend a vychází i z nové unijní politiky. Musíme myslet na to, aby zdroje využívané v současnosti mohly sloužit i budoucím generacím,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Nové nastavení DZES začne platit v postupném náběhu v roce 2024, praktické postupy budou zemědělci uplatňovat nejdříve pro porosty ozimých plodin, které založí na podzim 2024. To znamená, že letošní osevy a jařiny v roce 2024 budou ještě podléhat dosavadním pravidlům. Na tomto postupu se ministr zemědělství Marek Výborný dohodl s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem, jehož resort nese za vyhlášku odpovědnost.

Pravidla pro hospodaření na erozně ohrožených půdách připravuje Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Plánované rozšíření výměr si mohou zemědělci ověřit již nyní v Protierozní kalkulačce: https://kalkulacka.vumop.cz. V ní jsou dostupné i modelové osevní postupy připravené pro nejrůznější zaměření zemědělských podniků, různou intenzitu hospodaření a rozdílné klimatické podmínky.

Po dohodě s Ministerstvem životního prostředí byly plánované změny oznámeny Evropské komisi, která je posoudí. Změny zástupci MZe prodiskutovali se zemědělskou veřejností, včetně nevládních organizací. Poté, co nové nastavení odsouhlasí Komise, zveřejní kompletní podmínky MZe na svém webu.

„Přestože dochází k menšímu časovému odkladu, společně jsme našli kompromis. Zemědělci budou mít alespoň čas se na změnu připravit. Věřím, že nová pravidla všichni vnímáme jako nezbytná pro posílení hospodářské a environmentální hodnoty půdy. Zároveň jsou realizovatelná a respektují základní principy udržitelného podnikání v zemědělství,“ uvedl ministr Výborný.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Originál tiskové zprávy

Výstupy ze semináře Stavby zemědělského odvodnění - současnost a budoucnost ve vazbě na klimatické změny

pozvánka na seminář Stavby zemědělského odvodnění – současnost a budoucnost ve vazbě na klimatické změnyOddělení Hydrologie a ochrana vod VÚMOP, v.v.i. uspořádalo dne 8.6.2023 spolu s obcí Lovečkovice seminář na téma: Stavby zemědělského odvodnění – současnost a budoucnost ve vazbě na klimatické změny. Na semináři byli přítomní starostové okolních obcí, zemědělci, vlastníci odvodněné půdy, zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny, Státního pozemkového úřadu a Povodí Ohře, s.p.

Osnova semináře:

 • Stručně k historii, navrhování a realizaci
 • Principy fungování z hlediska vlivu na množství a kvalitu vod
 • Množnosti úprav, modernizaci, eliminaci a provázanost s krajinným plánováním
 • legislativní a procesní souvislosti

Odkaz na prezentace a fotografie je na webu obce Lovečkovice.

 

 

 

Zveme Vás na konferenci Ochrana půdy v nových legislativních podmínkách

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z. s.,   Státním pozemkovým úřadem, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i.  a Mendelovou univerzitou v Brně

Vás srdečně zvou na konferenci 

Ochrana půdy v nových legislativních podmínkách

Akce se koná pod záštitou 

Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a

Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

Konference je určena pro samosprávu, státní správu, odbornou zemědělskou veřejnost, vlastníky pozemků, neziskové organizace, odborné instituce, podnikatelský sektor.

Termín konání:

27. června 2023 od 8:30 do 16:30 hodin 

Místo konference:

Mendelova univerzita v Brně, pavilon Q, sál Q01, Zemědělská 1, Brno-Černá Pole

Program konference přiblíží zásadní význam pozemkových úprav, zejména z pohledu zemědělské veřejnosti, dále z pohledu zavádění zemědělského výzkumu do praxe, budou představeny agrolesnické systémy jak z pohledu nového nařízení vlády, tak i projektanta,  bude prezentována problematika větrné eroze v území zasaženém tornádem.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte ZDE nejpozději do 19. června 2023, do 18 hodin.

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Sobotková, Ph.D., sobotkovavatfcevutbrcz

 

Program 

 • 08:30–9:00 hod. 
 • Prezence účastníků 
 • 09:00–12:00 hod. Dopolední blok přednášek (v průběhu přestávka na coffee break)
 • Úvodní slovo 

Ing. Jana Krutáková, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ing. Eva Rajchmanová, senátorka za obvod č. 79 – Hodonín

       Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., vrchní ředitel Sekce pro fondy EU, Ministerstvo zemědělství (MZe)

       Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel, Státní pozemkový úřad 

Ing. Michal Pochop, předseda, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z. s. (ČMKPÚ)  a vedoucí Oddělení Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v .i, (VÚMOP) 

 • Společná zemědělská politika v souvislostech Programu rozvoje venkova a pozemkových úprav        Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., vrchní ředitel Sekce pro fondy EU, MZe
 • Nové zásady DZES v kontextu protierozní vyhlášky

       Ing. Václav Kadlec, Ph.D., vedoucí Oddělení půdy a geoprostorových informací, MZe

 • Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

      JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., Masarykova univerzita

 • Příčiny větrné eroze a možnosti jejího omezení  doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., VÚMOP, v. v .i. a  Mendelova univerzita v Brně Ing. Josef Kučera, VÚMOP, v. v. i.
 • Realizace větrolamů z pohledu vlastnictví a druhu pozemku, příklady dobré praxe       Programu rozvoje venkova 2014–2020, operace 4.3.1.

Ing. Michal Pochop, předseda ČMKPÚ a vedoucí Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny,  VÚMOP, v. v. i. 

 • 12:00–13:00 hod. Oběd
 • 13:00–16:00 hod. Odpolední blok přednášek (v průběhu přestávka na coffee break)
 • Informace o aktivitách Celostátní sítě pro venkov

Ing. Dagmar Adámková, Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond 

 • Obnova větrolamů na pozemcích ve správě Lesů České republiky

Ing. Martin Vítkovič, Odbor hospodářské úpravy lesů, Lesy České republiky, s. p.

 • Agrolesnické systémy a pásové střídání plodin v návaznosti na pozemkové úpravy  Ing. Veronika Sobotková, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně
 • Agrolesnické systémy v hospodářské krajině z provozního pohledu       

Bc. Jiří Michalisko, farma Jiří Michalisko, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

 • Pásové střídání plodin v hospodářské krajině z provozního pohledu                   

Ing. Michal Kraus, agronom specialista, Rostěnice, a. s.

 • 16:00–16:30 hod. Moderovaná diskuze
 • 16:30 hod. Ukončení akce

Změna programu vyhrazena.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen nájem jednacích prostor,  občerstvení, lektoři, organizační zajištění. 

Za organizátory Vás srdečně zvou

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z. s.

Ing. Michal Pochop Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z. s.

Ing. Dagmar Adámková Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond

Logo VUMOPČeskomoravská komora pro pozemkové úpravy

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz

EU -Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

senát logosněmovna logologo SZIF

Stránky