Podmínky pro poskytnutí dat pro účely studentských prací

Většina analytických dat je poskytována bezplatně na Geoportálu SOWAC-GIS

Nadpis Geoportál sowac-gis

Popisná i mapová část dat KPP je poskytována bezplatně formou aplikace Komplexního průzkumu půd (KPP) a přes WMS

logo KPP

Vybraná analytická data jsou poskytována bezplatně formou služby Web map service na geoportálu SOWAC-GIS, v sekci WMS.

O jiné datové vrstvy, které je možné najít v Katalogu map na stránkách Poskytování dat, lze žádat pomocí zaslané žádosti ve formátu .docx. Vyplněnou žádost je možné naskenovat a zaslat e-mailem na dataatvumopcz. Bude posouzeno, zdali je možno data pro studijní účely vydat. Žádosti pro menší a lépe specifikované plochy do 5 000 ha mají větší šanci být poskytnuty.

Další informace je možno získat zasláním dotazu na dataatvumopcz

V případě nestandartního požadavku, je tento posouzen komisí pro výdej dat a doporučení komise předloženo řediteli ke konečnému stanovisku.