Změna organizace provádějící aktualizaci BPEJ a jejich vydávání

Praha 24. 2. 2016

Ministr zemědělství České republiky Ing. Marian Jurečka svými rozhodnutími ze dne 3. 11. 2015 pod č.j. 58702/2015-MZE-13222 a ze dne 27.11.2015 pod č.j. 63188/2015-MZE-13222 rozhodl s účinností k 1.1.2016 o delimitaci a převodu části zaměstnanců, činností a souvisejícího nezbytného vybavení z VÚMOP, v.v.i. na Státní pozemkový úřad (SPÚ).

 

Poskytování informací týkajících se aktualizace BPEJ dle místní příslušnosti:

Pracoviště

Jméno

kontakt
Praha

Ing. Poruba Miroslav

729 922 504
mporubaatspucrcz

BrnoIng. Czelis Radim

721 962 514
rczelisatspucrcz

České BudějoviceIng. Pomije Tomáš724 135 687
tpomijeatspucrcz

 

Kontaktní osoba pro výdej dat BPEJ

PracovištěJménokontakt
BrnoAleš Sekanina

606 457 399
asekaninaatspucrcz

 

Kontakty na pobočky a úřední hodiny najdete na stránkách SPÚ