Reakce na článek zveřejněný v MF Dnes: V české půdě přibývá karcinogenního kadmia. Experti volají po zpřísnění

Praha 20. 8. 2020

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. nesouhlasí s tvrzením, že hnojení půd fosforečnými hnojivy představuje riziko pro zemědělské půdy a vede k hromadění vysokých obsahů Cd. Dle našich dlouholetých zkušeností, kdy se věnujeme zátěži našich zemědělských půd potenciálně rizikovými prvky a perzistentními organickými polutanty, jsou naše poznatky o obsahu Cd v půdách následující:

Z hlediska zátěže zemědělských půd Cd jsou rozhodující vstupy imisními spady, produkty bývalé těžební činnosti a odpadní vodou, což se projevuje na půdách, vyvinutých podél vodních toků (fluvizemích). I zde se však situace v průběhu posledních 10 roků zlepšuje (vyšší počet čistíren odpadních vod, útlum těžkého průmyslu). V oblastech výskytu půd na produktech zvětrávání vápenců, mohou být zvýšené obsahy Cd v půdě závislé na geochemii půd.

Zvýšené obsahy Cd v našich půdách se vyskytují bodově, souvislejší plochy se zvýšenými obsahy Cd se dle našich zjištění vyskytují v nivách řek, průmyslově a těžebně zatížených oblastech (Příbramsko, severní Morava).

Tyto vstupy považujeme za mnohem důležitější, než uváděné vstupy do půd aplikací fosforečných hnojiv. Vzhledem k poklesu hnojení našich půd fosforem, považujeme taková tvrzení za neopodstatněná. Další pokles hnojení tímto prvkem by mohl vést ke snížení úrodnosti zemědělských půd.

Hygienický stav našich zemědělských půd je pravidelně monitorován a posuzován dle platné legislativy (vyhláška MŽP ČR, č. 153/2016, Sb.), která vychází z dlouhodobých poznatků a naše pracoviště bylo jedním ze spoluautorů jejího znění.

Prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Ředitel VÚMOP, v.v.i.

 

20.8. 11:20 Naše stanovisko bylo do článku doplněno.

Odkaz na původní článek na iDNES.cz