Prezentace workshopu Ochrana půdy s využitím postupů vhodných pro plnění standardů DZES

Prezentace ke stažení níže v programu.

VÚMOP, v.v.i., Fakulta stavební ČVUT v Praze, VÚRV, v.v.i. a Mendelova univerzita v Brně pořádali seminář 

Ochrana půdy s využitím postupů vhodných pro plnění standardů DZES

který proběhl 2. prosince 2021 od 10:00, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Cílem semináře je prezentace výsledků projektu a možnosti aplikace ochranných postupů v zemědělství v období po roce 2020

 • Program semináře

  Projevy eroze na příkladu erozních událostí
 • Agrotechnika a její půdoochranný efekt
 • Vliv regulace používání glyfosátu na používané půdoochranné technologie
 • Agrotechnika a postupy podporující cíle SZP
 • Ekonomika navrhovaných opatření
 • Možné dopady regulace na plnění standardů cross compliance

Datum a místo konání

 • proběhlo on-line

Přednášející

 • Ing. Martin Mistr, Ph.D. - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • Ing. Jiří Kapička - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. - ČVUT v Praze
 • Ing. Jan Štrobach, Ph.D. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • doc. Ing. Tomáš Středa, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

PROGRAM

10:00 – 11:30 BLOK I – Ochrana půdy před erozí

12:00 – 13:30 – BLOK II – Agrotechnika a postupy vhodné pro plnění standardů DZES

Tento workshop je podpořen projektem QK1920224 „Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu“