Přesun činností a zaměstnanců souvisejících s aktualizací a správou BPEJ na SPÚ

Praha 22. 12. 2015

Ministr zemědělství České republiky Ing. Marian Jurečka svými rozhodnutími ze dne 3. 11. 2015 pod č.j. 58702/2015-MZE-13222 a ze dne 27.11.2015 pod č.j. 63188/2015-MZE-13222 rozhodl s účinností k 1.1.2016 o delimitaci a převodu části zaměstnanců, činností a souvisejícího nezbytného vybavení z VÚMOP, v.v.i. na Státní pozemkový úřad (SPÚ).

Činnosti, které k 1. 1. 2016 přechází na SPÚ:

  • aktualizace a domapování bonitovaných půdně – ekologických jednotek (BPEJ)
  • Zpracování dat BPEJ pro tvorbu digitálních katastrálních map
  • Vedení a údržba Celostátní databáze BPEJ
  • Poskytování metodické kontrolní činnosti
  • Správa BPEJ

Zároveň přechodem 24 zaměstnanců z VÚMOP, v.v.i. na SPÚ zaniká i možnost kontaktovat níže uvedené pracovníky na pracovních adresách a pevných linkách VÚMOP, v.v.i.

O nových kontaktech pracovníků budeme informovat počátkem příštího roku.
 

Jedná se o pracoviště:

Pracoviště Praha

Beňa Pavel Ing.

Kohoutová Ladislava Ing.

Poruba Miroslav Ing.

Sedmidubský Tomáš Ing.

Žigmund Ivan Ing.

 

Pracoviště Brno

Blecha Martin Mgr. Ph.D.

Czelis Radim Ing.

Koutná Růžena

Kučera Josef Ing.

Novotný Jiří Ing.

Obršlík Jiří Ing. Ph.D.

Pacola Miloslav Ing.

Vachek Michal Ing.

Skupina IT

Homoláčová Soňa

Pokorný Jakub Ing.

Sekanina Aleš

 

Pracoviště České Budějovice

Frána Jiří Ing.

Pešl Vladimír Ing.

Pomije Tomáš Ing.

Sobol Daniel Bc.

Soukup Miroslav Ing.

Suk Miroslav Ing.

Skupina IT

Vejšická Kristýna Bc.