Práce VÚMOP opět ve finále cen SDGs

Náš ústav se stal finalistou Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Letos soutěžíme s projektem Biomasa, který vznikl ve spolupráci s Česká zemědělská univerzita v Praze

Z medailonku: "Na zemědělské půdě se potkávají různé záměry v jejím využívání, které jsou často v konfliktu a jejich priorita není vždy jednoznačná. V souvislosti s využíváním biomasy jako obnovitelného zdroje energie se zvyšuje podíl plodin, které jsou erozně nebezpečné (např. kukuřice) nebo jsou spojené s nadužíváním glyfosátů (např. řepka). Nesprávné hospodaření má celou řadu závažných negativních dopadů na úrodnost půdy a její mimoprodukční funkce. Proto vznikl nástroj Biomasa, který umožňuje vyhodnocovat soulad nakládání s biomasou s principy trvalé udržitelnosti."
 
Veřejnost může pro nás hlasovat na stránkách soutěže: http://www.globalnicile.cz/vyzkumny-ustav-melioraci-ochrany-pudy/
 
Samotný projekt pak naleznete na stránce https://biomasa.vumop.cz/
 

Leták Biomasa Ilustrace Biomasa