Pozvánka na seminář Varovný systém lokálních povodní založený na přímém měření infiltrace srážek

Pozvánka na seminářDům techniky Pardubice spol. s r.o. ve spolupráci s
Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
Českou zemědělskou univerzitou v Praze 
a firmou ADCIS s.r.o. 
 
pořádají seminář 

 

Varovný systém lokálních povodní založený na přímém měření infiltrace srážek 

 

Mezi klíčové faktory, které podmiňují vznik povrchového odtoku ze srážek a následné rozvinutí přívalové lokální povodně (tj. v malém rozsahu plochy, ale s intenzivním průběhem), patří infiltrační schopnost půdy. Tuto schopnost ovlivňují přírodní podmínky stanoviště, způsob využití pozemků, ve značné míře ale také aktuální nasycenost půdy vodou (daná úrovní hladiny podzemních vod a vlhkostí půdy). Nejrychleji probíhá infiltrace na půdě suché a se zvyšující se vlhkostí rychlost infiltrace výrazně klesá. 
Seminář si klade za cíl představit nový varovný protipovodňový systém (VPS) pro obce a průmyslové objekty, který je schopen vyhodnotit riziko vzniku přívalové povodně v předstihu několika hodin (12 a více). Využívá přitom výsledky přímého měření doby výtopy a rychlosti infiltrace v konkrétních podmínkách stanoviště. Poskytuje tak chráněné oblasti dostatek času pro aplikaci adekvátních opatření. Tím se odlišuje od varovných systémů založených na měření průtoku ve vodním toku nebo od systémů globálních, které nemohou dostatečně respektovat heterogenitu půdních vlastností. VPS je tak primárně určen pro varování před letními bleskovými povodněmi, jaké se odehrály například v roce 2020 v obcích Šumvald, Pustá Rybná nebo v letech 2005 a 2014 v Rozhovicích. 
Zařízení nalezne uplatnění také u zemědělců, kterým poskytne informaci o infiltračních vlastnostech jejich pozemků a posoudí vhodnost použité agrotechniky při snižování objemu povrchového odtoku a s tím souvisejícím ohrožením níže ležících území. 
Zařízení bylo oceněno Technologickou agenturou ČR za originální řešení a bylo představeno na BVV. 
 
Více infomací níže, nebo v samostatném PDF dokumentu
 

Odkaz na přihlášku

Cílová skupinastarostové obcí, zemědělci, vlastníci pozemků 
Odborný garantVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Organizátor
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice 
Ing. Lenka Černá, č. tel: 731 572 690, cernaatdtpcecz 

Program semináře

  • Nejčastější příčiny vzniku lokálních přívalových povodní 
  • Varovné systémy a principy jejich předpovědí 
  • Teorie a praxe měření infiltračních charakteristik povrchů půd 
  • Charakteristiky a provozní zásady prezentovaného varovného systému 
  • Praktická ukázka činnosti přístroje při měření infiltrace na vzorku půdy 
  • Praktická ukázka činnosti celého varovného systému 
  • Diskuze 
Předpokládané zakončení v 15:00 hod. Na vznesené dotazy (předložené nejlépe písmeně) odpoví přednášející v rámci diskuze v závěru konference nebo písemně e-mailovou korespondencí. 
 

Organizační pokyny

Místo konání Dům techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686, Pardubice 
Termín konání7. června 2022, začátek v 10:00 hod
Účastnický poplatek
1 300 Kč vč. 21% DPH (1074 Kč + 226 Kč DPH) 
Poplatek prosím uhraďte: 
na účet č. 10006-7503524/0600, variabilní symbol 10040096 
V ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty náklady na občerstvení, technické a organizační zabezpečení konference. 
Oběd si zajišťuje každý účastník sám buď přímo v místě konání - restaurace Philadelphia, případně v ostatních blízkých restauracích. 
Přihláška
Uzávěrka je 1. června 2022, přihlášku naleznete na www.dtpce.cz, přihlásit se můžete elektronicky, případně přihlášku v přiloženém pdf zašlete poštou na adresu
Dům techniky Pardubice spol. s r. o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice 
Ubytování
Ubytování lze objednat v hotelech a penzionech v Pardubicích v různých cenových kategoriích. Účastníci si zajistí a uhradí ubytování ve zvoleném hotelu sami. 
Ubytování a oběd není součástí poplatku.