Pozvánka na pracovní seminář Využití upraveného fugátu pro závlahu a hnojení během vegetace

Prezentace výsledků projektu Operační skupiny „Polabí“
 

Využití upraveného fugátu pro závlahu a hnojení během vegetace

Pracovní seminář 8.11. 2021 od 10 hodin, Choťovice, Hotel na farmě 

 

Program

Představení aplikátoru fugátu do vzrostlého porostu, prezentace výsledků ověřování nové technologie v rámci Operační skupiny Polabí. 
 
Během workshopu budeme prezentovat a následně diskutovat témata 
  • Operační skupina – výhody a nevýhody spolupráce 
  • Potřeby zemědělské praxe – zadání pro výzkum 
  • Vliv aplikace fugátu na půdní vlastnosti a výnosy plodin 
  • Problematika utužení půdy při aplikaci 
  • Výkonnost, rovnoměrnost aplikace 
  • Ekonomický přínos 
 
S ohledem na současnou pandemickou situaci vás žádáme o registraci přes formulář.  
 
Aplikátor

Cíl projektu

Využití upraveného fugátu pro závlahu a hnojení během vegetace. Projekt je řešen komplexně od úpravy digestátu tak, aby jednak umožňoval aplikaci do vzrostlého porostu v souladu splatnou legislativou a tím nahradil průmyslová hnojiva, přes ověření jeho aplikovatelnosti stávajícími, nebo upravenými aplikátory, až po stanovení dávek a četnosti aplikací v průběhu vegetace. 
Pro žadatele i spolupracující subjekty je hlavním přínosem vyřešení problému s nevhodnou aplikací digestátu způsobenou omezenou kapacitou skladovacích prostor. 
Vhodná a včasná aplikace digestátu v průběhu vegetace umožní snížení nákladů na průmyslová hnojiva nahrazením živinami ze separovaného fugátu.
 

Výsledkem projektu

...je odzkoušená technologie pro aplikaci digestátu obsahující speciálně upravenou cisternu s postřikovacím zařízením o rozpětí 18 m pro aplikaci v kolejových řádcích s možností přidávání DAM, upravený aplikátor pro aplikaci fugátu do porostů kukuřice, obilovin a cukrové řepy a Metodika hodnocení potřeby živin a vláhy pro stanovení aplikační dávky.