Pozvánka na konferenci Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II

 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů a  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Vás zvou na konferenci 

Zalesňování zemědělských půd  – produkční a environmentální přínosy II

která se bude konat 17. a 18. května 2017 na zámku v Kostelci nad Černými lesy.

Příklad zalesňování

 

Základní informace

TERMÍN             17. – 18. 5. 2017

MÍSTO               Kostelec nad Černými lesy, zámek, Rytířský sál

Cíl konference

 • Shrnout dosavadní poznatky o vlivu zalesnění na stav půd
 • Analyzovat současný stav v oblasti zalesňování zemědělských půd
 • Definovat potenciál využití produkční funkce založených porostů
 • Kvantifikovat environmentální přínosy a eventuální rizika
 • Prezentovat problémy nově založených porostů

Okruhy témat projednávaných na konferenci

 1. Zdroje genetického materiálu pro zalesňování zemědělských půd, vhodné dřeviny a postupy
 2. Podpora výsadeb melioračními materiály
 3. Produkční funkce nově založených porostů
 4. Environmentální přínosy nových výsadeb

Publikace příspěvků

Sborník recenzovaných příspěvků.

Rámcový program konference

17. 5. 2017

   –       příjezd a ubytování (pro zájemce), eventuálně den předem

 •   8.00 –   9.00 registrace v Rytířském sále
 •   9.00 –   9.10 úvodní slovo
 •   9.10 – 10.15 dopolední blok příspěvků
 • 10.15 – 10.30 přestávka
 • 10.30 – 12.00 dopolední blok příspěvků
 • 12.00 – 13.30 přestávka na oběd
 • 13.30 – 15.30 odpolední blok příspěvků
 • 15.30 – 15.45 přestávka
 • 15.45 – 17.00 odpolední blok příspěvků, závěr konference
 • 19.00 – společná večeře a společenský večer v Černokosteleckém pivovaru

18. 5. 2017

 • terénní exkurze na Mělnicko, plochy založené v různých obdobích, odjezd 8.00, ukončení kolem 13.00

Vložné

1200,- Kč

V ceně je zahrnuto občerstvení, obědy a společná večeře, sborník a terénní exkurze.

Údaje pro bezhotovostní úhradu vložného naleznete v přihlášce.

Přihláška ke stažení (.docx)

Ubytování

Ubytování si každý účastník konference zajišťuje a hradí sám. Doporučujeme ubytování přímo v zámku v Kostelci nad Černými lesy, bližší informace a kontakty najdete na stránkách Školního lesního podniku: www.slp.cz

Kontakt                        

Ing. Hana Prknová, Ph.D.

email: prknovaatfldczucz

tel. 736 676 890

Termíny uzávěrek                               

PŘIHLÁŠKY  ÚČASTNÍKŮ  ........................................................ do 15. 4. 2017

ODEVZDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ  A  ANOTACÍ POSTERŮ ................ do 15. 4. 2017

INSTALACE POSTERŮ ......................................................... při prezenci 17. 5. 2017

BEZHOTOVOSTNÍ UHRAZENÍ VLOŽNÉHO  ........................ nejpozději do 15. 4. 2017

UHRAZENÍ VLOŽNÉHO HOTOVĚ ....................................... při prezenci 17. 5. 2017 

STORNO ............................................................................ do 1. 5. 2017

Pokyny pro úpravu příspěvků

Příspěvek

 1. maximální délka příspěvku 6 stran
 2. příspěvky upravit podle požadavků časopisu Zprávy lesnického výzkumu http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/zpravy_lesnickeho_vyzkumu/Pokyny_ZLV.pdf

Poster

 1. pro uveřejnění ve sborníku uvést český a anglický název posteru, česká a anglická klíčová slova 
 2. anotace max. délky 1 stránka
 3. uvést kontakt
 4. velikost posteru až do formátu A0

Příspěvky zasílejte mailem na prknovaatfldczucz nejpozději do 15. 4. 2017. Příspěvky budou předány recenzentům a zasílány zpět autorům k případným úpravám. Sborník se pokusíme připravit k datu konání konference.

 

Logo ČZU  Logo VÚMOP, v.v.i.