MZe upřesnilo postup pro zvýšení úrovně ochrany zemědělské půdy proti erozi

Zveřejněná vrstva erozní ohroženosti (2024) v LPIS je předběžná. Její finální podoba a implementace bude v souladu s doporučeními expertní skupiny představena na jaře příštího roku. Tato doporučení se neobejdou bez úpravy kategorií erozního ohrožení, a to i v kontextu uznaných půdoochranných technologií pro dané kategorie a plodiny. Zemědělci budou muset od roku 2024 pro plnění standardů zvolit šetrnější metodu hospodaření, nebudou však výrazně omezeni v plánovaných osevních postupech.

Původní tisková zpráva Ministerstva zemědelství