Vyšly Informační listy č. 42

Informační listy, občasník pedologických institucí právě vyšel.

Obsah

  • Úvod - doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D 
  • Oceněný exponát Grand Prix Techagro 2018 - Ing. David Kincl
  • Současný stav a potenciál obnovy závlahových systémů na území České republiky - RNDr. Pavel novák, Ph.D.
  • Synergie přírodě blízkých a technických opatření v krajině při zadržování vody - doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
  • Zemědělské sucho - nepřispíváme k němu i my samotní? - Ing. Tomáš Khel 
  • 18. Pedologické dny - prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. 
  • Udělení ocenění Českou akademií zemědělských věd - doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. 
  • Vzpomínka za panem Františkem Doležalem - Ing. Martina Vlčková, doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. 
  • Vzpomínka za panem Klementem Rejškem - doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. 
  • Pedologické aktuality - prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka

Informační listy č. 42 jsou volně ke stažení ve formátu pdf

Informační listy 42

Starší čísla naleznete na samostané stránce Informačních listů.