Pozvánka na Konferenci 10 let Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

Státní pozemkový úřad a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na
 

Konferenci 10 let Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR

 

konající se v úterý 22. listopadu 2022 od 10:00 hodin  v hlavním sále Domu zemědělské osvěty v sídle Knihovny Antonína Švehly - Slezská 100/7, Praha 2 
Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové.
 
 

Přihláška:

Přihlášení pouze formou online formuláře do 11. 11. 2022 na tomto odkazu.

Kapacita je omezena počtem 70 osob.

 

Program:

9:00 Registrace
10:00 Zahájení konference a zdravice čestných hostů (Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ing. Petr Bendl (Poslanec PČR), prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (Ředitel VÚMOP, v.v.i.), Ing. Martin Vrba (Ústřední ředitel SPÚ))
10:30 Monitoring eroze v ČR - smysl a využití (Ing. František Pavlík, Ph.D. (Ředitel Odboru půdní Služby SPÚ)
10:50 Monitoring eroze v ČR - podrovné představení systému Monitoringu (Ing. Jiří Kaplička (VÚMOP, v.v.i.))
11:10 Pravděpodobnostní Model eroze (Mgr. Daniel Žižala, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i.))
11:50 Výsledky 10 let Monitoringu (Ing. Ivan Novotný (VÚMOP, v.v.i.) )
12:10 Protierozní vyhláška lng. Linda Stuchlíková (MŽP) 
12:30 Monitoring eroze vs. kontroly Státního intervenčního fondu lng. Ondřej Krym (SZIF) 
 
13:40 Praktikující zemědělec - pohled na ochranu půdu před erozí (doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (ČZU))
14:00 Metody kvantifikace odnosu sedimentu (doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. (ČVUT))
14:20 Novinky v oblasti protierozní ochrany s vazbou na pozemkové úpravy (prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (VUT))
14:40 Diskuse a závěr (Moderuje Ing. František Pavlík, Ph.D. (SPÚ))
 
pozvánka na konfenci
 Program konference