Vznikla Kalkulačka vláhové potřeby

Praha 22. 1. 2018

Nová interaktivní aplikace Kalkulačka vláhové potřeby umožní určit vláhovou potřebu a závlahové množství zemědělských plodin. Vývoj aplikace byl zaměřen na propojení dostupných datových zdrojů tak, aby bylo možné plně využívat dostupná data bez potřeby údaje zadávat ručně. Řešeno je například propojení na osevní postupy a analýzy DMT (digitální model terénu) dostupné v internetové aplikaci Protierozní kalkulačka, propojení na údaje o půdních druzích získaných digitalizací KPP (Komplexní průzkum půd) a napojení na datové zdroje Českého hydrometeorologického ústavu.

Velikost závlahového množství závisí nejen na vláhové potřebě plodiny a na využitelných srážkách ve vegetačním období. Zásadní vliv má i zásoba vody v půdě na začátku vegetačního období, množství vzlínání podzemní vody a na využitelnosti závlahové vody.

Výchozím podkladem pro určení závlahového množství je norma ČSN Meliorace – Potřeba vody pro doplňkovou závlahu, která platí pro stanovení potřeby závlahové vody při navrhování a posuzování staveb a zařízení sloužících doplňkové závlaze. Potřebu závlahové vody charakterizuje závlahové množství a celková potřeba závlahové vody, časový průběh potřeby závlahové vody, závlahová dávka a veličiny pro návrh závlahových zařízení.

Hodnoty závlahového množství jednotlivých zemědělských plodin, kultur a zeleniny byly stanoveny na základě celosvětově doporučovaného postupu FAO 56.

Aplikace Kalkulačka vláhové potřeby je dostupná na adrese:

https://vlaha.vumop.cz/

Kalkulačka vznikla ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.