SIPO-SOFT ke stažení

oftwarový prostředek pro výpočet souhrnného indexu potřebnosti opatření pro snižování znečištění podpovrchových vod v zemědělských povodích (SIPO)Oddělení hydrologie a ochrany vod publikovalo Softwarový prostředek pro výpočet souhrnného indexu potřebnosti opatření pro snižování znečištění podpovrchových vod v zemědělských povodích.
 
Software umožňuje automatizovaně kategorizovat územní jednotky na základě jejich zranitelnosti podpovrchovým plošným zemědělským znečištěním (drenážním odtokem). Tyto plošné jednotky jsou definovány jako přispívající plochy – lokality Kritických bodů plošného znečištění v zájmovém území. Do takto vymezených lokalit je vhodné směřovat návrhy opatření pro výšení retence a zvýšení jakosti v zemědělských povodích. 
 
Softwarový nástroj SIPO-SOFT v podobě toolboxu je program určený pro výpočet souhrnného indexu potřebnosti opatření. Softwarový nástroj byl vyvinut na bázi samostatné extenze (toolboxu) ArcGIS od firmy ESRI a poskytuje automatizovaný postup pro kategorizaci území v závislosti na charakteristikách hodnocené lokality z hlediska rizika vyplavování látek ze zemědělsky využívané odvodněné a neodvodněné půdy.
 

 

Manuál k softwaru naleznete na stránce Knihovny VÚMOP.

Software si můžete stáhnout na této stránce (zip, 1,44 MB).

 

Pro využívání nástroje je nutné mít nainstalován ArcGIS Desktop verze 10. 4. (nebo vyšší) s licencí typu Advance. Více informací v manuálu (str.11).