Pozvánka na seminář Změny v hospodaření na ZPF v oblastech postiženým suchem

Celostátní síť pro venkov s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z. s.,
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.,
Regionální agrární komora Jihomoravského kraje a MENDELU Brno

Vás srdečně zvou na seminář

Změny v hospodaření na ZPF v oblastech postiženým suchem,

který proběhne 20. května 2019

Místo: MENDELU, pavilon Q, sál Q01, Zemědělská 1, Brno-Černá Pole

 

Program semináře8:00 – 9:00 Prezence

9:00    Úvodní vystoupení zástupců SZIF/CSV, ČMKPÚ, VÚMOP, RAK JMK

Odborné přednášky:

9:15    Vývoj klimatu na Jižní Moravě

Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc., Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici

10:15   Hospodaření v území postižené suchem, zkušenosti z praxe

Ing. Václav Hlaváček, CSc., předseda představenstva a hospodář Regionální agrární komora Jihomoravského kraje

11:15  Problematika vodní eroze, DZES 5, DZES 7 legislativa, výklad a povinnosti pro hospodáře, (poradenské pomůcky)

Ing. Martin Mistr, Ph.D., Výzkumný ústav ochrany a meliorací půdy, v.v.i

11:45  Půdoochranné technologie v oblastech postižených suchem

Ing. Antonín Šandera, Agro 2000 s.r.o.

12:15   Problematika větrné eroze v oblastech postižených suchem

Ing. Josef Kučera, Výzkumný ústav ochrany a meliorací půdy, v.v.i

12:45  Přestávka na oběd

Diskuze k tématu v rámci bilaterárních jednání

Předpokládané ukončení akce 13:30 hod.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazeno: pronájmy prostor, odborní lektoři, pohoštění pro účastníky. 

Registrace zájemců do 15. května 2019 na email: kotulanovabaratseznamcz

Za organizátory srdečně zvou:

Ing. Alexandra Vlčková, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
Ing. Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.  Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
Ing. Dagmar Adámková, SZIF Brno, Celostátní síť pro venkov

„Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz“.