Nový kontaktní e-mail Ústavu a činnost podatelny

Od 1. 1. 2020 Přechází Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. na nový systém spisové služby. Tím se upravuje způsob, jak naši instituci kontaktovat, který nově probíhá primárně přes podatelnu.

Upřednostňujeme zasílat datové zprávy na naší datovou schránku 77jfd47. Sami máme povinnost odpovídat hlavně přes systém datových schránek. 

Alternativně můžete zasílat e-maily na adresu podatelnaatvumopcz.

Poslední možností, jak nám doručovat zprávy je na naši fyzickou adresu a to jak zasláním, tak osobně:

Žabovřeská 250
156 00 Praha 5 - Zbraslav
Telefon: 257 027 205

Další informace o provozu podatelny naleznete na samostatné stránce.