Informace k PRV - Brownfieldy - druhá polovina roku 2021

Postup pro podání žádosti a získání potvrzení, že stavbu a dotčené pozemky lze považovat za součást zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace nebo zemědělské lokality v procesu regenerace ve fázi asanace ve smyslu Pravidel v rámci 12. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova ČR.

Garantováno je vyřízení do 3 týdnů od doručení žádosti, nejpozději do 8. 11. 2021
Pro 11. kolo (zásobník projektů) a připravované 13. kolo – jiné formuláře.