Informace k PRV - Brownfieldy - 14. kolo - jaro 2022

Postup pro podání žádosti a získání potvrzení, že stavbu a dotčené pozemky lze považovat za součást zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace nebo zemědělské lokality v procesu regenerace ve fázi asanace ve smyslu Pravidel v rámci 14. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova ČR.

Garantováno je vyřízení do 10. 4. 2022 u žádostí doručených do 20. 3. 2022, do 25. 4. 2022 u žádostí doručených od 21. 3. 2022 do 4. 4. 2022, do 3 týdnů u žádostí doručených po 4. 4. 2022.

Aktuální dokumenty naleznete vždy na hlavní stránce Limity využití půdy, sekce Informace k PRV.