Informace - Brownfieldy - PRV 2014-2020

Informace k problematice „Zajištění posouzení podkladů pro přidělování preferenčních bodů žadatelům o dotaci v rámci vybraných operací Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 (Brownfieldy)" poskytuje Ing. Jarmila Čechmánková, Ph.D., cechmankovajarmilaatvumopcz; tel.: +420 606 737 098.