Informace - Brownfieldy - PRV 2014-2020

Pro podání žádosti a získání potvrzení, že stavbu a dotčené pozemky lze považovat za součást zemědělské lokality s prioritní potřebou regenerace nebo zemědělské lokality v procesu regenerace ve fázi asanace jsou informace uvedeny na https://limitypudy.vumop.cz – Informace k PRV (na hlavní stránce).

Žadatelé mohou podávat žádosti o vydání stanoviska pro přidělení preferenčních bodů příjemcům dotace za splnění kritéria „Projekt/Podnikatelský plán je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace“ v rámci 12. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 nejpozději do 8. 11. 2021 Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (dále jen „VÚMOP“). VÚMOP zajistí vyhodnocení a vydání stanoviska do 29. 11. 2021.

Doplnění: Garantováno je vyřízení nejpozději do 12. 7. 2021 pouze u těch žádostí, které byly doručeny do 21. 6. 2021