Diskuse s uzbeckými partnery na téma závlah

Praha 19. 6. 2019

Zástupci VÚMOP seznámili odborníky z Ministerstva vodních zdrojů Uzbekistánu s historií a současným výzkumem a praxí zemědělského odvodnění a závlah v podmínkách ČR. Během jednání se rozvinula živá diskuse na daná témata, byly porovnány přírodní a zemědělské podmínky obou zemí a byly projednávány možnosti případné výzkumné spolupráce. Uzbecké kolegy jakož i kolegy z Provozně-Ekonomické fakulty ČZU zaujala problematika postupů pro retenci drenážních vod, aspekty jakosti drenážních vod z hlediska pesticidů a jejich možná řešení. Značnou pozornost vzbudila web-gisová aplikace kalkulačka vláhové potřeby a probíhající regionální bilance vodních zdrojů určených m.j. pro zemědělské závlahy.