Digitalizace podkladů evidenčního systému odvodnění zahájena

V rámci řešení zakázky „Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“, kterou VUMOP řeší pro Povodí Vltavy, státní podnik byla zahájena digitalizace archivu Technické dokumentace staveb k odvodnění pozemků umístěného na VD Orlík, kde jsou uloženy cenné materiály z doby výstavby staveb odvodnění. Tyto podklady zde byly archivovány po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2012. Skenování výkresové dokumentace provádí podnik Povodí ve vlastní režii v rámci technické podpory výše uvedené zakázky. Jedná se o velmi cenné materiály, které byly pořízeny v době projektování melioračních staveb, kdy vedle výkresů jsou v archivu umístěny hydopedologické rozbory, technické zprávy atd.

Meliorační stavba