Zveřejňování poradců a poradních orgánů za 2. pololetí roku 2014

Poradci, konzultanti ředitele či náměstků

 • nejsou

Poradenské a jiné externí společnosti působící na základě mandátní či jiné smlouvy

Mandátní smlouva na poskytování poradenství při získávání dotace z OPŽP

 • Euroforum Group, a.s.
  Ukončení projektu 10/2015, následný dotační management do 10/2020
  Pevná odměna za zpracování projektu a administraci výběrového řízení 60 000,- Kč
  Odměna za úspěch a dotační management 3,6 % z celkové přiznané dotace
  Vyplaceno 48 400,- Kč

Příkazní smlouva na poskytování daňového poradenství

 • Ing. Martin Pošar
  Doba neurčitá
  Odměna 3 000,- Kč/hod.
  Vyplaceno 27 250,- Kč

 Poskytování právních služeb

 •  není využíváno