Aktuality

Polní den ve Slovči

  • Náš ústav prezentoval na polním dnu cukrovky a kukuřice ve Slovči výsledky své výzkumné práce

Významné ocenění pro náš ústav

  • Řešitelé projektu byli oceněni Zlatým klasem na mezinárodní výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA

Náš ústav uspořádal semináře k problematice ochrany vod, preciznímu zemědělství a ekosystémovým službám

  • V posledních měsících VÚMOP, v.v.i. uspořádal čtyři semináře s mezinárodní účastí. Sérii seminářů zahájil ....

Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy

  • Právě jsme dokončili druhé aktualizované vydání velice žádané publikace

Kariéra - nabídka volných pozic

  • Výzkumný ústav hledá vhodné uchazeče na pozice ...