Aktuality

Transfer výsledků výzkumu do praxe

  • V sérii 7 seminářů seznamujeme zemědělce s novými půdoochrannými technologiemi a nástroji pro posouzení erozního ohrožení půdních bloků vedených v LPIS

Polní simulátor větru v akci

  • Inspirováni heslem „poručíme větru dešti“ byl po úspěšném vývoji dešťového simulátoru ....

Polní den ve Slovči

  • Náš ústav prezentoval na polním dnu cukrovky a kukuřice ve Slovči výsledky své výzkumné práce

Významné ocenění pro náš ústav

  • Řešitelé projektu byli oceněni Zlatým klasem na mezinárodní výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA

Náš ústav uspořádal semináře k problematice ochrany vod, preciznímu zemědělství a ekosystémovým službám

  • V posledních měsících VÚMOP, v.v.i. uspořádal čtyři semináře s mezinárodní účastí. Sérii seminářů zahájil ....